Cartref – Home

Croeso i wefan Côr y Penrhyn, defnyddiwch y dewislen ar y chwith i ddewis tudalen
Welcome to Côr y Penrhyn website, please use the menu on the left to choose pages

Cynhelir cyngerdd Gwyl Dewi yng Nghapel Jerusalem, Bethesda ar Nos Sul Mawrth 1af am 7.00pm. Yn cymeryd rhan bydd Côr Seiriol, Côr y Penrhyn a John Ogwen. Mynediad yn £7.00 a £4.00 i blant. Tocynnau ar gael o Siop Ogwen, neu ar y drws.

Created with GIMP

A St Davids Day concert will be held at Jerusalem Chapel on Sunday March 1st at 7.00pm. Taking part will be Côr Seiriol, Côr y Penrhyn and John Ogwen. Tikets are £7.00 and £4.00 for children, and can be bought in Siop Ogwen, Bethesda, or payment for entry on the door.

Bydd y côr yn ymddangos gyda “Black Dyke Band” mewn cyngerdd arbennig yn Venue Cymru ar 20fed Mehefin 2015, am fwy o fanylion cliciwch yma. I archebu tocynnau ffoniwch 01248 610167 neu ar wefan Venue Cymru

The choir will appear in a concert with the Black Dyke Band on the 20th June 2015 at Venue Cymru, Llandudno. For more information click here. To order tickets phone 01248 601167 or visit the Venue Cymru website

Black Dyke 20.6.2015

Mae’r côr wedi ymaddangos ar ddwy raglen teledu yn ddiweddar, y cyntaf yw “Carolau Llandudno” o Venue Cymru, Llandudno, yng nghwmni Band Jazz Ysgol Tryfan ymysg eraill, a’r llall yw “Noson yng Nghwmni John Ogwen”, gyda Gwyn Hughes jones a Hogia’r Bonc.

The choir recently performed on two S4C television programmes, the first “Carolau Llandudno” from Venue Cymru Llandudno, and the other “An evening with John Ogwen” with Gwyn Hughes Jones and Hogia’r Bonc.

Dyma flas o’r hyn sydd ar CD “Anthem”

Here is a taste of the CD “Anthem”

Benedictus:

Gwahoddiad:

Myfanwy:

You must be logged in to post a comment.

Visit Us On YoutubeVisit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus