Croeso i Wefan Côr y Penrhyn

Welcome to the Côr y Penrhyn website

Ar yr 2ail o Ragfyr 2017 bu y côr yn cynnal cyngerdd yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor yng nghwmni y soprano byd-enwog Gwawr Edwards a’r chwaraewr trwmped talentog Gwyn Owen.

On the 2nd December the choir held a concert at the Bryn Terfel Theatre, Pontio, Bangor with the world renowned soprano Gwawr Edwards and the talented trumpeter Gwyn. Owen.  


Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi gael gwybodaeth am y côr a ac ein gweithgareddau, os am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru

 

We hope that this website will be useful for you to discover more about our choir and our performances, should you require more information then you can e-mail us: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru