Croeso i Wefan Côr y Penrhyn

Welcome to the Côr y Penrhyn website

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi gael gwybodaeth am y côr a ac ein gweithgareddau, os am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru

Mae’r côr yn ymarfer pob nos Lun (heblaw am fis Awst), am 7.15pm, yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Mae croeso i chi alw mewn unrhyw amser unai i wrando ar yr ymarfer, neu i ganu gyda ni.

We hope that this website will be useful for you to discover more about our choir and our performances, should you require more information then you can e-mail us: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru

We rehearse every Monday evening at 7.15pm, in Neuadd Ogwen, Bethesda. Please call in to see us, where you would receive a warm welcome to either listen to the choir or join in the singing.


Yn mis Mehefin 2018, bydd y côr yn ymweld â Stavanger yn Norwy i gynnal cyngerdd gyda Band Pres Stavanger ar nos Sadwrn y 9fed o Fehefin.

Hwn fydd y tro cyntaf i’r côr deithio i Norwy,a’r gobaith yw y bydd yn band yn ymweld â Chymru yn y dyfodol agos.

On the 9th June 2018 the choir will be performing a concert in Stavanger, Norway with the Stavanger BrassBand, this will be the first time that the choir have travelled to Norway, and it is hoped that there will be a reciprocal visit by the band in the near future