Croeso i Wefan Côr y Penrhyn

Welcome to the Côr y Penrhyn website

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi gael gwybodaeth am y côr a ac ein gweithgareddau, os am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru

Mae’r côr yn ymarfer pob nos Lun (heblaw am fis Awst), am 7.15pm, yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Mae croeso i chi alw mewn unrhyw amser unai i wrando ar yr ymarfer, neu i ganu gyda ni.

We hope that this website will be useful for you to discover more about our choir and our performances, should you require more information then you can e-mail us: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru

We rehearse every Monday evening at 7.15pm, in Neuadd Ogwen, Bethesda. Please call in to see us, where you would receive a warm welcome to either listen to the choir or join in the singing.


Ar y 1af o Ragfyr byddwn yn perfformio yn Blackpool gyda band enwog Damon Albarn, “The Good, the Bad and the Queen”, mae’r band, byd enwog, yma yn lansio eu CD newydd a mae’r côr wedi bod yn recordio cefndir i un o’r caneuon, a hynny yn Castell Penrhyn, Bangor. Gellir clywed y côr yn canu ar drac o’r enw “Lady Boston”, enw’r CD yw “Merrie Land

On the 1st December, the choir will be performing in Blackpool with the, world famous, band “The Good the Bad and the Queen”, with front man Damon Albarn. We were fortunate to be asked to sing some backing on the CD which we recorded at Penrhyn Castle. The track is called “Lady Boston” and the CD is called “Merrie Land


Yn mis Mehefin 2018, bydd y côr yn ymweld â Stavanger yn Norwy i gynnal cyngerdd gyda Band Pres Stavanger ar nos Sadwrn y 9fed o Fehefin.

Hwn fydd y tro cyntaf i’r côr deithio i Norwy,a’r gobaith yw y bydd yn band yn ymweld â Chymru yn y dyfodol agos.

On the 9th June 2018 the choir will be performing a concert in Stavanger, Norway with the Stavanger BrassBand, this will be the first time that the choir have travelled to Norway, and it is hoped that there will be a reciprocal visit by the band in the near future


Ar 23 Mehefin cafodd y côr rannu llwyfan gyd Mike Peters, ynghyd a phlant ysgolion lleol yng Nghwyl “Zip World Rocks” yn Chwarel y Penrhyn. Gwyl wedi ei drefnu gan Mike a’i wraig fel rhan o weithgareddau casglu arian i elusen “Love, Hope, Strength”.

On the 23rd June the choir took part in the Zip World Rocks festival in Penrhyn Quarry, the vent organised by Mike Peters and his wife for their Love, Hope, Strength charity.