Croeso i Wefan Côr y Penrhyn

Welcome to the Côr y Penrhyn website

Mae’r côr yn falch o gael cyhoeddi y byddwn yn cynnal cyngerdd ar 17eg Mehefin 2017 yn Venue Cymru, Llandudno gyda’r band pres byd-enwog y Black Dyke, mae tocynnau ar gael drwy aelodau’r côr neu gan Venue Cymru. Hwn fydd ein ail gyngerdd gyda’r band, cawsom gyngerdd arddrchog yn 2015 pan oedd pob sedd wedi’u gwerthu. Mae tocynnau ar gael gan aelodau’r côr neu Venue Cymru

The choir is proud to be able to annouce that we will, once again, be hosting the world famous Black Dyke Band at Venue Cymru, Llandudno on the 17th June 2017. This will be our second concert with the band, the first, in 2015, was a sell-out and a concert which was praised by all for the quality and variety of the peices perfromed by the band and the choir. Tickets are now on sale from choir members or from Venue Cymru

Mae’r côr hefyd yn falch iawn o gael bod yn rhan o berfformiad 9Bach, sef “LleChi” eto eleni, a hynny yn Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor ar y 7fed a 9fed o Awst 2017. Isod mae blas i chi o’r perfformiad.

The choir is proud iawn to again be perfforming with 9Bach in their performance of “LleChi” at the Bryn Terfel Theatre, Pontio, Bangor on the 7th and 9th August 2017. Below is a taste of the performance.


blend-hen-newydd-gwefan

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol i chi gael gwybodaeth am y côr a ac ein gweithgareddau, os am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu â ni drwy e-bost: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru

We hope that this website will be useful for you to discover more about our choir and our performances, should you require more information then you can e-mail us: corypenrhyn@corypenrhyn.cymru