Cartref – Home

Croeso i wefan Côr y Penrhyn, defnyddiwch y dewislen ar y chwith i ddewis tudalen
Welcome to Côr y Penrhyn website, please use the menu on the left to choose pages

Ar daith byr ar hyn o bryd yn America, cyngherddau yn Washington, Glens Falls a Columbus, Ohio. Am fwy o fanylion edrychwch ar ein blog (ar y chwith)

We are at present on a short tour of America, for more details, in Welsh, have a look at our blog which has details and photos (in a sidebar on the left)

 

Ar nos Fercher 22 Ebrill cafodd y côr y fraint o ganu gyda 9Bach yn noson wobrwyo’r BBC, sef y “Radio 2 Folk Awards“, cafwyd noson arbennig iawn yng nghwmni’r grŵp byd enwog o Fethesda. Llongyfarchiadau i 9Bach am ennill y wobr o Album y Flwyddyn gyda “Tincian”. ‘Roedd yn bleser cael rhannu llwyfan Canolfan y Mileniwm, Caerdydd gyda grŵp mor dalentog.

Folk Awards
On the 22nd April the choir had the honour of sharing the stage of the Wales Millenium Centre with the talented group from Bethesda, 9Bach. They won the Album of the Year Award with their latest album “Tincian” and were the headilne act at the BBC Radio 2 Folk Awards

Bydd y côr yn ymddangos gyda “Black Dyke Band” mewn cyngerdd arbennig yn Venue Cymru ar 20fed Mehefin 2015, am fwy o fanylion cliciwch yma. I archebu tocynnau ffoniwch 01248 610167 neu ar wefan Venue Cymru

The choir will appear in a concert with the Black Dyke Band on the 20th June 2015 at Venue Cymru, Llandudno. For more information click here. To order tickets phone 01248 601167 or visit the Venue Cymru website

Black Dyke 20.6.2015

Mae’r côr wedi ymaddangos ar ddwy raglen teledu yn ddiweddar, y cyntaf yw “Carolau Llandudno” o Venue Cymru, Llandudno, yng nghwmni Band Jazz Ysgol Tryfan ymysg eraill, a’r llall yw “Noson yng Nghwmni John Ogwen”, gyda Gwyn Hughes jones a Hogia’r Bonc.

The choir recently performed on two S4C television programmes, the first “Carolau Llandudno” from Venue Cymru Llandudno, and the other “An evening with John Ogwen” with Gwyn Hughes Jones and Hogia’r Bonc.

Dyma flas o’r hyn sydd ar CD “Anthem”

Here is a taste of the CD “Anthem”

Benedictus:

Gwahoddiad:

Myfanwy:

Leave a Reply

Visit Us On YoutubeVisit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus