Cartref – Home

Croeso i wefan Côr y Penrhyn, defnyddiwch y dewislen uchod i ddewis tudalen
Welcome to Côr y Penrhyn website, please use the menu above to choose pages

1455957726_12745762_524911254336912_1852290069993056912_n

Ar 19eg o Ebrill, cawsom y fraint o fod yn rhan o berfformiad 9Bach o “Llechi”, perfformiad cerddorol a gweledol gwefreiddiol.

On the 19th April we had the honour of being part of 9Bach’s performance of “Llechi”, an inspirational musical and visual performance.

DSCF1547

Southern Theatre, Columbus, Ohio

Yn mis Medi 2015 buom ar daith byr yn America, cyngherddau yn Washington, Glens Falls a Columbus, Ohio. Am fwy o fanylion edrychwch ar ein blog.

In September 2015 we were on a short tour of America, for more details, in Welsh, have a look at our blog which has details and photos.
We performed at the National Cathedral in Washington, in Glens Falls, and at the North America Festival of Wales in Columbus, Ohio

Ar nos Fercher 22 Ebrill 2015 cafodd y côr y fraint o ganu gyda 9Bach yn noson wobrwyo’r BBC, sef y “Radio 2 Folk Awards“, cafwyd noson arbennig iawn yng nghwmni’r grŵp byd enwog o Fethesda. Llongyfarchiadau i 9Bach am ennill y wobr o Album y Flwyddyn gyda “Tincian”. ‘Roedd yn bleser cael rhannu llwyfan Canolfan y Mileniwm, Caerdydd gyda grŵp mor dalentog.

Folk Awards
On the 22nd April 2015 the choir had the honour of sharing the stage of the Wales Millenium Centre with the talented group from Bethesda, 9Bach. They won the Album of the Year Award with their latest album “Tincian” and were the headilne act at the BBC Radio 2 Folk Awards

Ymddangosodd y côr gyda “Black Dyke Band” mewn cyngerdd arbennig yn Venue Cymru ar 20fed Mehefin 2015.

The choir appeared in a concert with the Black Dyke Band on the 20th June 2015 at Venue Cymru, Llandudno.

Mae’r côr wedi ymaddangos ar ddwy raglen teledu yn ddiweddar, y cyntaf yw “Carolau Llandudno” o Venue Cymru, Llandudno, yng nghwmni Band Jazz Ysgol Tryfan ymysg eraill, a’r llall yw “Noson yng Nghwmni John Ogwen”, gyda Gwyn Hughes jones a Hogia’r Bonc.

The choir recently performed on two S4C television programmes, the first “Carolau Llandudno” from Venue Cymru Llandudno, and the other “An evening with John Ogwen” with Gwyn Hughes Jones and Hogia’r Bonc.

Dyma flas o’r hyn sydd ar CD “Anthem”

Here is a taste of the CD “Anthem”

Benedictus:

Gwahoddiad:

Myfanwy:

Leave a Reply