CYNGERDD ELUSENNOL / CHARITY CONCERT

Cyngerdd Elusennol yn Cadeirlan Bangor nos Iau 1af o Fehefin 2019 gyda Band Pres Stavanger, Norwy.
Elw at Gymdeithas Motor Niwron a Hosbis dewi Sant
Cyngerdd yn cychwyn am 7.00pm, tocynnau yn £10.00 ar gael yma , neu gan aelodau’r côr.

A Charity concert at Bangor Cathedral on the 1st June 2019 with the Stavanger Brass Band from Norway. Profits go to the Motor Neurone Disease Association and St Davids Hospice.
Concerts starts at 7.00pm, tickets £10.00, available here , or from choir members

CD NEWYDD / NEW CD

PRYNWCH BUY

Mae ein CD newydd “Gwlad” wedi ei rhyddhau, mae hon yn CD sydd yn cynnwys ystod eang o gerddoriaeth yn cynnwys darn a gomisiynwyd gan y côr sydd â chyfeiliant gan y Black Dyke Band. Mwy o fanylion yma neu i  brynnu yma
Gwyliwch y fidio isod i glywed Mor Fawr wyt Ti, un o’r traciau sydd ar y CD newydd.

Our new CD “Gwlad” has now been released, the CD contains a wide range of music including a piece commissioned by the choir and featuring the Black Dyke Band, more details here , or you can purchase here.

Watch the video below to hear one of the tracks for the new CD.

 


DAMON ALBARN – The Good The Bad and The Queen

Ar y 1af o Ragfyr byddwn yn perfformio yn Blackpool gyda band enwog Damon Albarn, “The Good, the Bad and the Queen“, mae’r band, byd enwog, yma yn lansio eu CD newydd a mae’r côr wedi bod yn recordio cefndir i un o’r caneuon, a hynny yn Castell Penrhyn, Bangor. Gellir clywed y côr yn canu ar drac o’r enw “Lady Boston”, enw’r CD yw “Merrie Land

On the 1st December, the choir will be performing in Blackpool with the, world famous, band “The Good the Bad and the Queen”, with front man Damon Albarn. We were fortunate to be asked to sing some backing on the CD which we recorded at Penrhyn Castle. The track is called “Lady Boston” and the CD is called “Merrie Land

Dyma fido o’r perfformiad yn Blackpool ar y 1af o Ragfyr 2018 gyda GBQ
Here is a video of our performance with GBQ in Blackpool on the 1st December 2018:


Yn mis Mehefin 2018, bydd y côr yn ymweld â Stavanger yn Norwy i gynnal cyngerdd gyda Band Pres Stavanger ar nos Sadwrn y 9fed o Fehefin.

Hwn fydd y tro cyntaf i’r côr deithio i Norwy, bydd yn band yn ymweld â Chymru, ac yn perfformio gyda’r côr ar y 1af o Fehefin 2019 yn y gadeirlan, Bangor yn y dyfodol agos.

On the 9th June 2018 the choir will be performing a concert in Stavanger, Norway with the Stavanger BrassBand, this will be the first time that the choir have travelled to Norway, there will be a reciprocal visit by the band ion the 1st June 2019 when they will be performing with the choir in the cathedral in Bangor


Ar 23 Mehefin 2018 cafodd y côr rannu llwyfan gyd Mike Peters, ynghyd a phlant ysgolion lleol yng Nghwyl “Zip World Rocks” yn Chwarel y Penrhyn. Gwyl wedi ei drefnu gan Mike a’i wraig fel rhan o weithgareddau casglu arian i elusen “Love, Hope, Strength”.

On the 23rd June the choir took part in the Zip World Rocks festival in Penrhyn Quarry, the vent organised by Mike Peters and his wife for their Love, Hope, Strength charity.