Cyfarwyddwr Cerdd a Chyfeilydd

Cyfarwyddwr Cerdd
Owain Arwel Davies B.Mus. PGCE
owain arwel davies

Fel Cyfarwyddwr cerdd Côr y Penrhyn ers 2004, mae Owain Arwel Davies, sy’n ŵr graddedig o Ysgol Gerdd Coleg y Brifysgol, Bangor ar hyn o bryd yn Bennaeth yr Adran Gerdd yn Ysgol Tryfan, Bangor.

Fe’i ganed ac fe’i maged ym Mae Penrhyn ger Llandudno.  Bu’n ddisgybl yn Ysgol y Creuddyn a gyda’i dad, Arfon Davies bu’n aelod o Gôr Maelgwn o dan arweiniad Davey Jones. Maged ei fam, Eluned Davies, ar fferm Bronnydd ger Bethesda ac yn 2001 dychwelodd Arwel i’w wreiddiau yn Nyffryn Ogwen. Erbyn hyn mae’n byw gyda’i wraig Delyth a’i dri phlentyn, Cerys, Elliw a Tomos yn y Carneddi, Bethesda.

Mae ei ddiddordebau cerddorol yn rhychwantu bod yn gyn-aelod o un o fandiau pres mwyaf llwyddiannus Cymru, sef Band Pres Biwmares ac yn brif chwaraewr trombôn gyda Band Pres Ieuenctid Cymru a chyda’r ensemble Cymreig.  Mae wedi cymryd rhan fel perfformiwr yn rhai o ganolfannau enwocaf y wlad fel Neuadd Albert  a’r Festival Hall yn Llundain, Neuadd Symffoni, Birmingham, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a Neuadd Brangwyn, Abertawe i enwi rhai yn unig.  Fel cerddor o wahanol ddiddordebau mae wedi perfformio gyda rhai o fandiau a grwpiau pop a roc mwyaf Cymru ac mae wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei gynyrchiadau cerddorol mewn Miwsig Theatr, recordiadau a chynyrchiadau teledu.  Yn 2013 ef oedd cyfarwyddwr cerdd Cyngerdd Nadolig y cwmni teledu Cymreig, S4C, gan gyfarwyddo, trefnu ac arwain y mil o leisiau ynghyd ag artistiaid fel Wynne Evans a Peter Karrie.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar gomisiynau cerddorol newydd a fydd yn cael eu perfformio a’u cyfarwyddo ganddo yn Theatr Bryn Terfel a fydd yn cael ei hagor fel rhan o Ganolfan Gelfyddydol y Brifysgol ym Mangor yn 2015. Mae galw mawr am ei wasanaeth fel beirniad cerdd mewn eisteddfodau ac fel arweinydd cymanfaoedd canu hefyd.

Fel athro cerdd mae Owain Arwel yn adnabyddus yng Nghymru am ei waith yn meithrin ac yn annog myfyrwyr ifanc talentog ac mae llawer ohonynt wedi mynd yn eu blaenau i fod yn gerddorion proffesiynol.

Yn 2014 fe ddathlodd Owain Arwel 10 mlynedd fel arweinydd Côr Meibion y Penrhyn ac mae wedi mwynhau’r fraint o gael arwain y criw gwych hwn o ddynion dros y wlad a thramor.  O dan ei arweiniad ef mae’r côr wedi sefydlu ei hun fel un o’r rhai gorau  am amrywiaeth ei gyflwyniadau adloniadol.

 

 

Cyfeilydd
Frances Davies M.A., B.Mus., PGCE

Fe’i maged yn Nihewyd, Ceredigion ac mae Fran yn dysgu gyda Grŵp Llandrillo-Menai.  Mae hi hefyd yn athrawesfran3 cerdd.  Mae’n gyn-enillydd yn y cystadlaethau unawd piano yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Machynlleth ac yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhwllheli.  Mar Fran yn aelod oes fel Cerdd Ofydd yn yr Orsedd  a’i henw barddol yw Frances Dalis. Yn 2007 derbyniodd ysgoloriaeth gan ESRC i astudio’r defnydd o iaith yng Nghaernarfon.  Graddiodd gyda PhD mewn ieithyddiaeth yn 2013.