Cyngerdd Black Dyke Concert

Yn dilyn cyngerdd llwyddiannus yn 2015, ‘rydym yn falch iawn cael cyhoeddi y byddwn unwaith yn rhagor yn cael cwmni y band prês enwog o Swydd Efrog, y Black Dyke Band mewn cyngerdd yn Venue Cymru Llandudno ar y 17eg o Fehefin 2017. Mae tocynnau ar gael yn syth o Venue Cymru, neu gan aelodau Côr y Penrhyn.

Following our very succesful concert in 2015 we are can announce that we will again be sharing the stage with the Black Dyke Band at Venue Cymru on the 17th June 2017. Tickets are now on sale on the Venue Cymru webite, or from any member of Côr y Penrhyn.