GWLAD

Manylion ein CD newydd

PRYNWCH

Details of our new CD

BUY

Mae’r gerddoriaeth ar ein CD newydd yn amrywiol iawn, gan gynnwys:
Our new CD contains a variety of genres, and includes the following:

 1. Mor Fawr Wyt Ti
  Emyn cyfarwydd ond ar drefniant newydd, cyffrous.
  A well known hymn set on a new, exciting arrangment .
 2. Y Ddau Wladgarwr
  Cân gyffrous, yn wreiddiol i ddeuawd.
  A stirring song, originally for a duet .
 3. Bring Him Home
  O’r sioe gerdd “Les Miserables”.
  From the musical “Les Miserables” .
 4. Cwyn y Gwynt
  Alaw Bandura o’r Wcráin, gyda geiriau gan Sir John Morris Jones.
  A Bandura melody from the Ukraine with words by Sir John Morris Jones .
 5. Heriwn, Wynebwn y Wawr
  Mae geiriau’r gân hon gan Eleri Cwyfan, a’r alaw gan Gareth Glyn yn creu darn cyffrous sydd yn her i unrhyw gôr.
  The words by Eleri Cwyfan and music by Gareth Glyn creates a piece which sets a challenge for any choir .
 6. My Little Welsh Home
  Mae’r gân hon yn y traddodiad hwnw sydd yn rhamanteiddioac yn delfrydu’r bwthyn bach Cymreig ar ochr y bryn.
  This song is in the romantic and idealistic tradition that sets the traditional Welsh home in a cottage on the hillside.
 7. Tears in Heaven / Dagrau
  Cân llawn teimlad sy’n trafod hiraeth Eric Clapton yn dilyn colli ei fab pedair oed yn 1991.
  This song expresses Eric Clapton grief following the death of his young son, at the age of four in 1991.
 8. Cofio Crist
  Mae’r trefniant hwn o’r garol yn sensitif ac yn swynol.
  This arrangement of the carol is both sensitive and enchanting .
 9. O Ddwyfol Nos
  Carol arall, gyda trefniant llawn melyster a harmoni.
  Another carol, with a melodious and harmonious arrangement.
 10. Battle Hymn of the Republic
  Cân o gyfnod y rhyfel gartref yn America yw hon ac mae’n cael ei chyfrif fel un o emynau gwladgarol mwyaf y wlad honno.
  This song was written during the American Civil War and is regarded as one of the patriotic of hymns in that country .
 11. Moliannwn
  Darn bywiog gan Benjamin Thomas, “Ben Jeri”, sydd yn cael y traed i dapio i gyfeiliant y gerddoriaeth.
  A lively piece by Benjamin Thomas which invites the listeners to tap their feet to the music.
 12. Tiroedd Ein Cof
  Darn a gomisynwyd gan y côr, gyda cherddoriaeth gan Owain. Llwyd a geiriau Ieuan Wyn, yng nghwmni y Black Dyke Band.
  A piece commissioned by the choir with music by one of Wales’ most talented composers, Owain llwyd, and words by Ieuan Wyn, accompanied by the Black Dyke Band 

 

PRYNWCH / BUY